Jef Stevens

actor - performer - coach

menu

Jozef F.V.R. STEVENS ° Beerse 04.12.1947


BIO

foto jef stevens

Geboren in Beerse op 4 december 1947 als tweede van twaalf kinderen.

Na klassieke humaniora aan het Sint-Ritacollege in Kontich, koos ik enkele jaren voor het kloosterleven en de bijhorende studies spiritualiteit, filosofie (baccalaureaat.i.c.) en wat theologie. De laatste studie aan de afdeling Morele en Religieuze Wetenschappen aan de faculteit Theologie van de KUL.

Maar zie, de wereld roept en, omdat er thuis geen geld is voor hogere studies, begin ik in 1971 als bediende aan het Parket bij de rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen. Via zelfstudie kon ik griffier worden bij het Vredegerecht van Herentals. Een eerste beroepscarrière.

Tot ik in 1993 diaken gewijd word door de bisschop van Antwerpen en aan de slag ga als decanale animator in het decanaat Turnhout. Een tweede beroepsrichting.

In 2001 schorst de bisschop van Antwerpen me als gevolg van mijn opnieuw gaan samenwonen met een ongehuwde vrouw na mijn echtscheiding.

Bij een opvangcentrum voor jongvolwassen daklozen in Antwerpen mag ik wel aan de slag, eerst als begeleider, op het einde als coördinator. Een derde loopbaan die eindigt wanneer ik op rustpensioen ga in juli 2008.

Een onverwachte nieuwe carrière begint daar. Beginnend met optredens als vrijwilliger in een hedendaagse dans project ga ik door, volg workshops en doe audities. Iedere uitdaging ga ik aan en blijf doorgaan.

Ondertussen ben ik als freelancer voltijds professioneel aan de slag en geniet ten volle van mijn mooiste, rijkste, creatiefste carrière.

De laatste?ENGLISH


Born in Beerse on December 4, 1947, the second of twelve children.

After some years in a convent and studies in spirituality, philosophy and theology, I left the convent and went back home. Since there was no money for higher education I start in 1971 as an employee at the Court of First Instance in Antwerp but quickly become a clerck to the Court in Herentals (Justice of the Peace). A first career.

In 1993 I’m ordained as a deacon by the bishop of Antwerp and start a second career as animator in the deacony of Turnhout. A second career.

In 2001 the Bishop of Antwerp suspends me after a talk with him and my refusal to leave the woman I’m living with at that time and to return to the wife I left one year earlier after many years of relation therapy and individual therapy.

But after a year he gives permission to start working in a shelter for homeless young adults in Antwerp. First as assistant, at the end as coordinator. A third career, ending when I’m allowed to retire at 60.

That's when a completely unexpected career starts. Beginning in 2008 as a volunteer in a contemporary dance project I start attending workshops and auditioning. I go for each challenge. I quickly am accepted for a first project and many follow.

So I’m working full time nowadays on stage as a professional freelancer and enjoy this most marvelous, most rich and most creative career.

The last one?FRENCH


Né à Beerse le 4 décembre 1947, le deuxième de douze enfants.

Après mes études en humanités classiques, je suis entré au couvent et j’ai suivi des cours de spiritualité, philosophie et sciences morales et religieuses à la faculté de Théologie de Louvain (KUL).

Je finis par partir du couvent et comme il n’y a pas d'argent chez nous pour les études, je deviens employé au Tribunal de Première Instance à Anvers. Bien vite je suis nommé greffier auprès de la Justice de Paix à Herentals. Ma première carrière.

En 1993, je reçois l’ordination comme diacre par l’évêque d’Anvers et débute ma deuxième carrière comme animateur doyennal à Turnhout. Jusqu’en 2001, quand l’évêque d’Anvers me suspend de mes fonction suite à mon refus de retourner auprès de ma femme après mon divorce.

Une année plus tard, il me permet tout de même de travailler dans un centre pour jeunes sans-abris à Anvers. Une troisième carrière qui fini quand je prends ma retraite à 60 ans.

Puis voilà une nouvelle carrière inattendue qui débute. Une chorégraphe demande des volontaires pour son projet de danse contemporaine et me voici parti. Des ateliers un peu partout et des auditions. Je risque tout, je me donne.

Maintenant je travaille à temps plein comme free-lance et je me réjouis de cette quatrième carrière. La plus belle, la plus riche, la plus créative!

La dernière?